IMG 1532

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN CẦN GIỜ NHIỆM KỲ 2020-2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 251-KH/HU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2023; Công văn số 966-CV/HU ngày 06/12/2019 của BTV Huyện ủy về điều chỉnh thời gian nhiệm kỳ đại hội và hướng dẫn, bổ sung một số nội dung liên quan đến đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đảng ủy công ty đã xây dựng Kế hoạch số 142-KH/ĐU, ngày 27/8/2019 về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, thành lập tổ chỉ đạo đại hội xuyên suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc, phân công Đảng ủy viên theo dõi và có trách nhiệm hướng dẫn chi bộ chuẩn bị và xét duyệt nội dung về văn kiên, nhân sự đại hội của các chi bộ trực thuộc trước khi trình Đảng ủy quyết định.

Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ 1

          Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 02 năm 2020, có 5/5 số chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đạt tỷ lệ 100% (có 01 chi bộ không tổ chức đại hội do mới thành lập dưới 06 tháng).

           Tại đại hội, các đảng viên đã nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

           Bên cạnh đó các đồng chí đảng viên đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và có các kiến nghị, đề xuất vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

           Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 đã bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 là những đồng chí có đức, có tài, có uy tín được đảng viên tín nhiệm.

            Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ:

 

Đại hội Chi bộ 1, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

Đại hội Chi bộ 5, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Đại hội Chi bộ 3, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

Đại hội Chi bộ 4, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

 

Đại hội Chi bộ 6, ngày 19 tháng 02 năm 2020.

-Nguyễn Hồng Khanh-

Tin tức - Hoạt động

Go to top