ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ

Xem thêm:

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW

Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

Xem thêm:

HỘI THI TÌM HIỂU 40 NĂM CẦN GIỜ SÁP NHẬP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ tổ chức vòng thi sơ khảo cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng, phát triển của Đảng bộ và nhân

Xem thêm:

HỘI NGHỊ ĐẢNG BỘ GIỮA NHIỆM KỲ 2015-2020

Hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Xem thêm:

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN

Xem thêm:

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN CẦN GIỜ, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Hoà chung với khí thế phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kỷ niệm40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước;

Xem thêm:

Nghiệm thu bàn giao công trình sửa chữa nhà công nhân nghèo công ty

Thực hiện Thông tri số 41-TT/HU ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Huyện ủy Cần Giờ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo đối với hộ chính sách, có công cách mạng, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên

Xem thêm:

Tin tức - Hoạt động

Go to top