Căn cứ Điều 152 Bộ luật lao động năm 2012 về chăm sóc sức khỏe cho người lao động, công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2015 nhằm đảm bảo sức khỏe và phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Tổng số cán bộ, công nhân viên, lao động tham gia khám sức khỏe định kỳ là 162 người.

Hình ảnh khám sức khỏe định kỳ được thực hiện tại

hội trường công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ

001

Thực hiện lấy máu xét nghiệm

002

Chụp XQ tim phổi thằng (tầm soát lao, bệnh hô hấp)

003

Kiểm tra thị giác

004

Bên ngoài phòng chờ siêu âm bụng tổng quát và Điện tâm đồ

005

Khám ngoại tổng quát

006

Khám nội tổng quát

 

 

Tin tức - Hoạt động

Go to top