Theo công văn số: 222/TB-BCH ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ban chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ về Thông báo kết quả xếp loại, xếp hạng phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện Cần Giờ năm 2014

     Căn cứ kết quả chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, quyết thắng của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện năm 2014; Ban chỉ huy quân sự huyện thông báo kết quả  xếp loại, xếp hạng cụ thể như sau:

     Cụm thi đua 3 (Khối lực lượng cơ quan tự vệ)

     Hạng nhất: Tự vệ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ xếp loại xuất sắc với tổng số 1837 điểm

     Hạng nhì: Tự vệ Hạt kiểm lâm xếp lọai xuất sắc với tổng số 1821 điểm

     Hạng ba: Tự vệ Ban Quản lý Rừng phòng hộ xếp lọai xuất sắc với tổng số 1800 điểm

     Hạng ba: Tự vệ Huyện ủy xếp lọai xuất sắc với tổng số 1800 điểm

     Hạng tư: Tự vệ Công ty Du lịch sinh thái huyện Cần Giờ xếp lọai giỏi với tổng số 1765 điểm

     Hạng năm: Tự vệ Ủy ban nhân dân huyện xếp lọai giỏi với tổng số 1675 điểm

Tap the LLTV1

Tin tức - Hoạt động

Go to top