Các công trình xây dựng dân dụng tiêu biểu đã thực hiện

Stt

Tên hợp đồng

Chủ đầu tư

Giá trị hợp đồng (1.000 VNĐ)

1

Hồ chứa nước sạch Nhà máy nước sạch tại huyện Cần Giờ

Công ty Cổ phần Đặng Đòan Nguyễn

6.428.229

2

Xây dựng nhà văn hóa thể thao ấp Lý Hòa Hiệp xã Lý Nhơn

UBND xã

Lý Nhơn

2.392.542

3

Xây dựng nhà văn hóa thể thao ấp Tân Điền xã Lý Nhơn

UBND xã

Lý Nhơn

2.482.000

4

Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Bình Khánh

Trường TH Bình Khánh

2.045.831

5

Xây dựng nhà văn hóa thể thao ấp An HòaTam Thôn Hiệp

UBND xã Tam Thôn Hiệp

2.314.892

6

Xây dựng nhà văn hóa thể thao ấp Rạch Lá An Thới Đông

UBND xã An Thới Đông

2.986.589

7

Xây dựng mới kho tài sản Tân Bình

Ban QLDA quận Tân Bình

3.107.006

8

Gói thầu 15 : Xây dựng văn phòng 6 phân khu, 06 nhà nổi, 02 văn phòng tiểu khu, 10 cầu tàu, 01 phao nổi

Ban QLR Phòng hộ huyện Cần Giờ

15.582.000

 

Nha o Phan Khu 3

Tin tức - Hoạt động

Go to top