Các công trình thủy lợi tiêu biểu đã thực hiện

Stt

Tên hợp đồng

Chủ đầu tư

Giá trị hợp đồng (1.000 VNĐ)

1

Phòng chống lụt bão năm 2004 các xã, thị trấn huyện Cần Giờ.

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

2.051.000

2

Phòng chống lụt bão năm 2005- 2006  các xã, thị trấn huyện Cần Giờ.

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

2.477.000

3

Kè đá chống sạt lở cống Mốc Keo xã An Thới Đông

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

1.884.000

4

Kè chống sạt lở KDC rạch Bà Tùng đến cầu Bà Tổng

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

4.956.427

5

Kè chống sạt lở khu dân cư âp Lý Hòa Hiệp

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

2.770.000

6

Kè chống sát lở khu dân cư ấp Hưng Thạnh

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

3.070.000

7

Kè đá công Móc Keo xã An Thới Đông

Ông Trần Minh Chí

2.048.000

8

Nâng cấp đê bao ấp Thiềng Liềng

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

1.970.000

9

Kè đá chống sát lở khu vực rạch cầu đen ( Đoạn từ cầu đò cơ khí đến Hải Đội II  )

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

10.422.515

 

Ke da chan song - Hai Doi 2

Tin tức - Hoạt động

Go to top