Các công trình giao thông tiêu biểu đã thực hiện

 

Stt

Tên hợp đồng

Chủ đầu tư

Giá trị hợp đồng (1.000 VNĐ)

I

Các công trình xây dựng cầu

1

Xây dựng bến cập tàu khu hành chính trung tâm – Ban quản lý rừng phòng hộ

Ban Qủan lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

1.900.000

2

Xây dựng cầu đò xã Lý Nhơn

UBND xã Lý Nhơn

3.074.000

3

Xây dựng cầu qua rạch Dòi Già Nếp

UBND xã An Thới Đông

579.000

4

Xây dựng bến đò Hòa Hiệp

Ban QLXD nông thôn mới xã Long Hòa

1.680.000

II

Các công trình BTXM – Thoát nước

1

Nâng cấp BTXM đường giao thông ấp An Đông

UBND xã An Thới Đông

2.084.000

2

Nâng cấp BTXM đường giao thông xã Long Hòa

UBND xã Long Hòa

2.250.291

3

Nâng cấp BTXM, thoát nước đường khu dân cư ấp Trần Hưng Đạo xã tam Thôn Hiệp

UBND xã Tam Thôn Hiệp

3.603.716

4

Nâng cấp BTXM – Thoát nước đường KDC Thiềng Liềng

UBND xã Thạnh An

2.925.899

5

BTXM nội trấn Cần Thạnh

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

3.868.054

6

Xây dựng đường giao thông  nội bộ, hệ thống thóat nước, cấp nước , móng đài nước nhà máy xử lý nước lợ Cần Giờ

Công ty Cổ phần Đặng Đòan Nguyễn

5.142.948

III

Các công trình kết cấu mặt đường cấp phối sỏi đỏ, đá dăm

1

Giao nhận thầu Xây dựng đường giao thông đồng muối Thiềng Liềng.

UBND xã Thạnh An

1.585.000

2

Xây dựng đường nội vi – Cấp thoát nước KDC Thiềng Liềng, xã Thạnh An.

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

1.330.000

3

Cấp phối sỏi đỏ, xây dựng cầu giao thông trong khu vực NTTS Vàm Sát xã Lý Nhơn

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

1.142.745

4

Công tác: Duy tu – Sữa chữa đảm bảo giao thông công trình: Cải tạo, mở rộng, nâng cấp đường Rừng Sác năm 2004, năm 2005, năm 2006, năm 2007, năm 2008

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

23.407.408

5

Nâng cấp đường Rạch Lá xã An Thới Đông

UBND xã An Thới Đông

1.843.078

6

Đường đê tiểu vùng 100 ha

Ban QLXD NTM xã An Thới Đông

9.566.000

7

Đường đê N1

Ban QLXD NTM xã Tam Thôn Hiệp

4.384.000

8

Đường đê An Hòa vào khu sản xuất

Ban QLXD NTM xã Tam Thôn Hiệp

2.570.000

IV

Các công trình thảm bê tông nhựa nóng

1

Nâng cấp sửa chữa đường, hệ thống thóat nước đường Dương Cát Lợi

Ban QLDA huyện Nhà Bè

4.676.991

2

Nâng cấp, sửa chữa đường Duyên Hải

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

4.472.000

3

Nâng cấp Bê tông nhựa nóng đường Duyên Hải

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

5.941.220

V

Các công trình thảm nhựa mặt đường

1

Nâng cấp đường chính vào ấp Bình Phước xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

3.214.464

2

Nâng cấp đường chính vào ấp Bình Mỹ xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

3.232.130

3

Nâng cấp đường chính vào ấp Bình Trung xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ

Ban QLĐT XDCT huyện Cần Giờ

3.881.967

 

 

Tham be tong nhua nong

 

Tin tức - Hoạt động

Go to top