NGHĨA TRANG NHÂN DÂN XÃ BÌNH KHÁNH

Nghĩa trang nhân dân xã Bình Khánh được quy hoạch trên tổng diện tích: 4.167 m2. Trong đó: diện tích hộ mộ: 2.194,5 m2, phần còn lại là diện tích đường giao thông và khoảng cách giữa hai hố mộ. Số lượng hố mộ phân lô là: 652 mộ. Trong đó

+ Dành 50 hố mộ phục vụ việc cải táng;

+ Dành 25 hộ mộ dành cho diện vô danh;

+ Dành 173 hố mộ dành cho đối tượng thuộc diện xóa đói giảm nghèo.

+ Dành 404 hố mộ dành cho đối tượng còn lại

Giá bán hố mộ được Công ty thực hiện theo quyết định số: 737/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Theo đó, giá bán hố mộ được quy định với giá bán như sau:

          +  Hố mộ cải táng: 3.000.000 đồng

          +  Hố mộ danh cho đối tượng thuộc diện xóa đói giảm nghèo: 3.000.000 đồng

          +  Hố mộ cho các đối tượng còn lại: 6.000.000 đồng

Ngoài ra Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ còn cung cấp các dịch vụ xây dựng kim tĩnh, xây dựng mộ phần với kích thước và kiếu dáng theo quy hoạch được phê duyệt.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

ĐỘI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ 1

Người phụ trách: Phạm Đức Minh - Phó đội trưởng.

Điện thoại: 0913.935.238

Tin tức - Hoạt động

Go to top