HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2015

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2015

Xem thêm:

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2015

Căn cứ Điều 152 Bộ luật lao động năm 2012 về chăm sóc sức khỏe cho người lao động, công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2015 nhằm đảm bảo

Xem thêm:

Hội Thao Chào Mừng Ngày Quốc Khánh 2-9

Hội Thao Chào Mừng Ngày Quốc Khánh 2-9

Xem thêm:

THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2017

Xem thêm:

Kết quả xếp loại, xếp hạng phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT  huyện Cần Giờ năm 2014

Theo công văn số: 222/TB-BCH ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ban chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ về Thông báo kết quả xếp loại, xếp hạng phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện Cần Giờ năm 2014

Xem thêm:

Tin tức - Hoạt động

Go to top