Tin tức

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2019

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2019 Xem thêm

HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2020

  Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3 /1910 – 08/3/2020) và 1980 năm Cuộc Khởi nghĩa H... Xem thêm

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN ... Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, THAY ĐỔI LẦN 4 Xem thêm

BÁO CÁO SXKD 06 THÁNG ĐẦU 2019

BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 11-2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG I. VỊ TRÍ CẦN TUYỂN: 1. Công nhân quét dọn vệ sinh rác đường phố. - Lao động... Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 Xem thêm

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 2018

 BÁO CÁO SỐ 05/BC-DVCI NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2019 VỀ TÌNH H&I... Xem thêm

Kết quả xếp loại, xếp hạng phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện Cần Giờ năm 2014

     Theo công văn số: 222/TB-BCH ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ban chỉ huy quân sự h... Xem thêm

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2015

Căn cứ Điều 152 Bộ luật lao động năm 2012 về chăm sóc sức khỏe cho người lao động, công ty đã xây dự... Xem thêm

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2015

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2015 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN C... Xem thêm

Hội Thao Chào Mừng Ngày Quốc Khánh 2-9

Hội Thao Chào Mừng Ngày Quốc Khánh 2-9 Ngày 31/08/2015 Nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết,rèn luyệ... Xem thêm

THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2017

THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2017 Nhằm nâng cao n... Xem thêm

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2015

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2015 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN C... Xem thêm

THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2017

THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2017 Nhằm nâng cao n... Xem thêm

Hội Thao Chào Mừng Ngày Quốc Khánh 2-9

Hội Thao Chào Mừng Ngày Quốc Khánh 2-9 Ngày 31/08/2015 Nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết,rèn luyệ... Xem thêm

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2015

Căn cứ Điều 152 Bộ luật lao động năm 2012 về chăm sóc sức khỏe cho người lao động, công ty đã xây dự... Xem thêm

Kết quả xếp loại, xếp hạng phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện Cần Giờ năm 2014

     Theo công văn số: 222/TB-BCH ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ban chỉ huy quân sự h... Xem thêm

Hoạt động kinh doanh

Hoạt động công ích

Tin tức - Hoạt động

Go to top