• Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ công ích huyện Cần Giờ được tổ chức theo mô hình tập trung, công ty có 3 Phòng ban, 01 Xí nghiệp, 03 đội và 1 trạm trực thuộc.
  • Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Công ty luôn chú trọng thu hút nguồn nhân lực, xây dựng tinh thần hợp tác của lao động trong Công ty.
  • Tính đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ có tổng cộng 212 người. Trong đó, người quản lý doanh nghiệp là 06 người, còn lại 206 người lao động 
  • Đánh giá chung hoạt động nhân sự :
  1. Tổng số lao động qua các năm

  • Tong so lao dong
  1. Độ tuổi bình quân của người lao động

Do tuoi

2.Trình độ của người lao động

Trên đại học

1

Đại học

32

Cao đẳng

3

Trung cấp

15

Lao động kỹ thuật

30

Lao động phô thông

74

Trinh do cua nguoi lao dong

 

Chế độ chính sách cho người lao động

1. Chính sách đãi ngộ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ chú trọng đến chính sách đãi ngộ và luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên

Từ năm 2013 trở đi, Công ty xây dựng chính sách tiền lương  theo chế độ giáo khoán, khuyên kích nhân viên làm việc, đồng thời xây dựng mức lương.

Hệ thống đãi ngộ Công ty  như sau:

- Lương:  Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng); lương tháng thứ 13 và các khoản thưởng dịp lễ tết của đất nước.

- Phụ cấp: đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm,...

- Phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội/y tế/thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ , chế độ nghỉ mát, ...

2. Chính sách thăng tiến

Công ty thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ nữ vào vào các vị trí chủ chốt của Công ty, luôn tạo điều kiện và cơ hội để cho mọi cán bộ phát triển. Một loạt chính sách phục vụ cho việc thăng tiến của CBNV được ban hành như: chính sách quy hoạch cán bộ nguồn; chính sách luân chuyển cán bộ; chính sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công bằng và minh bạch.

3. Chính sách đào tạo

Hàng năm Công ty trích ra một khoản kinh phí để trợ cấp cho cán bộ công nhân viên của Công ty tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,

 

Tin tức - Hoạt động

Go to top