CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC

1. Phòng Tổ chức Hành chính :

Tham mưu, giúp việc cho HĐTV, Giám đốc và tổ chức thực hiện trong công tác tổ chức - cán bộ, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, công tác kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức thực hiện trong lĩnh vực đối ngoại, quản lý hành chính, quản trị, thanh tra công nhân và tuyên truyền thi đua – khen thưởng.

Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, các quy chế, quy định, chế tài áp dụng trong nội bộ Công ty.

Hàng năm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ, tay nghề, thi nâng bậc thợ.

Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ cơ quan, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; xây dựng kế hoạch và các biện pháp phòng chống lụt bão, thiên tai.

2. Phòng Kế tóan – Tài vụ

Tham mưu, giúp việc cho HĐTV, BanGiám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán theo quy định của pháp luật nhằm khai thác, huy động và sử dụng vốn hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhất.

Xây dựng kế hoạch huy động nguồn vốn đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty; Xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Công ty.

Hướng dẫn, kiểm tra các Đội, Trạm, Xí nghiệp trực thuộc tổ chức công tác kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

Lập báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo quyết toán thuế của công ty với cơ quan hữu quan theo quy định.

Tổ chức phân tích hiệu quả kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất với Giám đốc các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận, nâng cao hiệu quả kinh tế- xã hội, hoàn thành chỉ tiêu tài chính do Thành phố giao cho Công ty

3. Phòng Kế họach – Kỹ thuật

Tham mưu, giúp việc cho HĐTV, Ban Giám đốc Công ty trong lĩnh vực: Xây dựng kế hoạch hoạt động công ích - sản xuất kinh doanh ngắn và trung hạn, quản lý kỹ thuật, chất lượng thi công công trình và các dịch vụ cộng cộng; công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và quy trình thi công của Công ty. Theo dõi thống kê, kế hoạch hoạt động kinh doanh, công tác đấu thầu, đầu tư, giá cả, hợp đồng kinh tế, khối lượng thực hiện, giao khoán công trình. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác đầu tư, quản lý tài sản vật tư, quản lý và khai thác phương tiện kỹ thuật, xe máy, thiết bị của Công ty đạt hiệu quả cao nhất. Theo dõi sửa chữa, bảo trì thiết bị, xe máy... để hoạt động phục vụ thi công, sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Các đội, trạm trực thuộc công ty

1. Xí nghiệp xây dựng công trình số 1.

Thực hiện các nhiệm vụ:

- Tổ chức thi công các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dựng do công ty giao. Với tập thể công nhân xây dựng lành nghề được đào tạo qua trường lớp cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực nêu trên, Xí nghiệp xây dựng công trình số 1 đáp ứng tốt các yêu cầu trong kỹ thuật, sẵn sàng nhận và thi công các công trình do công ty giao, đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ, vệ sinh, an toàn lao động.

2. Đội Dịch vụ đô thị 1

Thực hiện các nhiệm vụ:

-      Công tác quét dọn vệ sinh đường phố, thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn huyện Cần Giờ theo đơn đặt hàng của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ góp phần xây dựng môi trường ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp.

-      Công tác quản lý bến xe, giữ gìn trật tự, vệ sinh bến xe theo qui định.

-      Ngoài ra đội còn thực hiện các công tác khác như: nạo vét cống, khai thông cống, rãnh; cho thuê nhà vệ sinh lưu động phục vụ cho các hoạt động lễ hội trong năm trên địa bàn huyện.

3. Đội Dịch vụ đô thị 2

Thực hiện các nhiệm vụ:

-      Công tác chăm sóc cây xanh theo đơn đặt hàng của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ với các phương tiện như xe cẩu thùng chuyên dùng cho công tác chặt, tỉa cây xanh trên địa bàn đảm bảo an toàn cho người đi đường.

-      Với hoạt động sản xuất, kinh doanh vườn ươm đội có thể cung cấp vật tư, cây kiểng, cây giống, thiết kế và xây dựng sân vườn theo thị yếu trang trí mảng xanh ngày càng nhiều của người dân.

-      Ngoài hoạt động trên đội còn tập trung khai thác hố mộ nghĩa trang phục vụ cấp thiết nhu cầu an táng tại địa phương. 

4. Đội Thi công công trình.

 

5. Trạm cấp nước Cần Thạnh.

Thực hiện các nhiệm vụ:

-      Quản lý, cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện, thi công lắp đặt đồng hồ nước, đăng ký định mức nước cho các hộ dân. Với tổ sửa chữa thường xuyên tuần tra các tuyến ống nước, kịp thời khắc phục các sự cố vỡ ống nước tránh tình trạng thất thoát nước.

 

Tin tức - Hoạt động

Go to top