Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Đường Duyên Hải, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại :(028) 3874.0314 - (028) 3874.0541 - (028) 3786.0164

Fax : (028) 3874.0314

Emaildvcicg@gmail.com

Bản đồ

Tin tức - Hoạt động

Go to top