Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019) và triển khai kết luận số 38-KL/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị.

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ; Đảng ủy Công ty tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019) và triển khai kết luận số 38-KL/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị. Chủ trì hội nghị là đồng chí Đặng Văn Thiện – Bí thư Đảng ủy Công ty.

IMG 0155

Hội trường hội nghị

Những kết quả chủ yếu qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

- Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, Đảng ủy công ty đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc và tốt theo kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy; được toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ đồng tình hưởng ứng. Cuộc vận động đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công ty. Từ đó, đã có tác động mạnh, tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động. Số lượng cán bộ, đảng viên, công nhân lao động tham gia nghiên cứu, học tập về chuyên đề tư tưởng đạo đức của Bác và tập thể, cá nhân được biểu dương vì có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động ngày càng tăng qua các năm. Hàng năm, Đảng bộ công ty đều được đánh giá thực hiện tốt các chuyên đề học tập.

- Đảng uỷ công ty xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” kỷ niệm ngày Truyền thống công tác Dân vận hàng năm; Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 28/3/2016 triển khai thực hiện phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “Dân vận khéo” đến năm 2020. Kết hợp với mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hưởng ứng phòng trào thi đua Ban Giám đốc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phug hợp với chủ đề hàng năm. Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” có 01 tập thể và 02 cá nhân có những việc làm thiết thực, được Đảng uỷ công ty biểu dương và 01 tập thể và 01 cá nhân được UBND huyện tăng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" cấp huyện 2017.

- Hàng năm, trong chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Chi bộ trực thuộc đều có nội dung kiểm tra, giám sát học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với chi bộ và cán bộ, đảng viên. Trong 03 năm, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy đã tổ chức thực hiện 03 cuộc kiểm tra về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả: nhìn chung, các đối tượng được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt.

- Qua 03 năm, có 06 cá nhân, 03 tập thể được Huyện ủy biểu dương, khen thưởng; 12 cá nhân và 07 tập thể được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

-Một số cách làm hay, mô hình có hiệu quả, những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

+ Đảng viên đóng góp 8.000.000 đồng, 04 phần quà để hỗ trợ góc học tập, sách vở cho học sinh là con em gia đình công nhân còn khó khăn; hỗ trợ 04 phần quà cho hộ chính sách, hộ nghèo ở khu phố Giòng Ao, Hưng Thạnh với mức 700.000 đồng/phần. Có 05 đảng viên hỗ trợ 200.000 đồng/tháng cho con công nhân và hộ nghèo ở Cần Thạnh. Chi bộ 5 hỗ trợ chống dột nhà ở cho công nhân trị giá 6.500.000 đồng… Gây quỹ hỗ trợ cho 02 hộ nghèo thuộc diện chính sách 01 xe nước mía (7 triệu đồng), chi hỗ trợ tăng thu nhập 01 hộ nghèo mỗi tháng 1.000.000 đồng/tháng;

+ Đảng viên Chi bộ 1 tiết kiệm 53.000 đồng/tháng gây quỹ “góc học tập” mua xe đạp, cặp, sách vở, bàn ghế cho các học sinh nghèo và hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện mắc bệnh hiểm nghèo.

Hội nghị cũng đã thông qua đề cương tuyên truyền và xem phim tư liệu về 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp cho cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua Hội nghị, Giám đốc Công ty đã trao giấy khen và tiền thưởng cho 04 tập thể và 08 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp cơ sở năm 2019. Cụ thể như sau:

Tập thể:

- Chi bộ 1

- Chi bộ 3

- Chi bộ 5

- Xí nghiệp XDCT số 1

IMG 0192

Đồng chí Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho tập thể

Cá nhân:

- Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh

- Đồng chí Lê Văn Danh

- Đồng chí Bùi Thị Minh Ngọc

- Đồng chí Phạm Đức Hùng

- Đồng chí Đoàn Công Tài

- Đồng chí Võ Văn Liêm

- Đồng chí Hồ Quốc Khánh

- Đồng chí Võ Thanh Tú

IMG 0209

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho cá nhân

Đảng bộ Công ty quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của

Bộ Chính trịvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tin tức - Hoạt động

Go to top